تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فردان حساب یار مشاور مالیاتی شما فردان مشاور مالیاتی | تکس مپ

خرید و فروش ضایعات آهن و به خصوص ضایعات شرکت های تولیدی مثل تراشه های آهن ، محصولات آهنی از رده خارج شده مثل سوپاپ خودروای که درست ساخته نشده و جزو ضایعات به صورت کیلویی فروخته میشود مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود . میزان جریمه VAT برای مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می کنند، از تاریخ ثبت نام (یا شناسایی وی)، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق است. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس ارزش کالایی یا خدماتی که در صورت حساب خرید کالا یا خدمات درج می شود، باید پرداخت شود. اگر صورت حسابی وجود نداشت، اسناد و مدارکی که نشان دهد که ارزش واقعی کالا یا خدمات به صورت واقعی اعلام نشده است، مالیات بر اساس بهای روز محاسبه می شود. تسلیم الکترونیکی اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد.

هم چنین، هر کالای قانونی که به کشور وارد می شود ، مالیات بر ارزش افزوده آن کسر و سپس اجازه خروج از گمرک پیدا می کند. ارزش افزوده ، مالیاتی است که خریدار کالا و خدمات باید بپردازد. مثلا، شما پیمانکار وزارت راه و شهرسازی هستید و در پروژه های تعریض بزرگراه ها، فعالیت دارید.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

میزان جریمه VAT برای فعالان کسب و کار (مؤدی) که صورت حساب کالا یا خدمات ارائه نمی کنند، یک برابر مالیات متعلق خواهد بود. تسلیم کلیه مدارک به اداره دارایی مؤدیان شامل اظهارنامه مالیاتی و رونوشت قراردادها. کلیه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق که موضوع قانون مالیات های مستقیم است.

  • در صورت ارائه چک تضمینی به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادر شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارائه نمایید.
  • درجدول ۱ اطلاعات مربوط به فروش است، در ردیف اول باید میزان فروشی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و در ردیف دوم میزان فروش معاف از مالیات بر ارزش افزوده ثبت گردد.
  • کافی است پس از ورود به سامانه گزینه درخواست گواهینامه ثبت نام که در سمت راست صفحه قرار دارد را انتخاب کنید.
  • یک بوفه بدون رنگ قیمتی برابر با بوفه رنگ شده ندارد این یعنی ارزش افزوده .
تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فردان حساب یار مشاور مالیاتی شما فردان مشاور مالیاتی | تکس مپ اگر مؤدیان در مهلت مقرر، در سامانه ثبت نام نکنند، جریمه خواهند شد. این جریمه، شامل جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره مشمول شدن تا تاریخ ثبت نام بوده و مبلغ مربوطه، قابل شناسایی و مطالبه است. جریمه عدم ثبت نام مؤدیان ، معادل هفتاد و پنج درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام با شناسایی حسب مورد است. بنابراین، مؤدیان محترم می بایست برای رهایی از این جریمه سنگین، نسبت به ثبت نام و ارائه اطلاعات مستند و مستدل اقدام کنند. طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده می بایست هر ۹۰ روز یک بار (البته با فرجه ۱۵ روزه) پرداخت شود. مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف هستند تا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را از طریق سامانه مربوطه ارائه کرده و مبلغ آن را واریز کنند تا مشمول جریمه دیرکرد پرداخت نشوند.

آنها باید این مبلغ یعنی مالیات پرداختی خود را از مالیاتی که از خریداران دریافت کرده اند دریافت نمایند، کسر کنند و باقیمانده این محاسبه را بعنوان مالیات بر ارزش افزوده محصول به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. مالیات بر ارزش افزوده یا VAT چند سالی است که به لیست مالیات های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور اضافه شده است . مالیات بر ارزش افزوده یا یک مالیات عام است که بر همه کالاها و خدمات مگر کالاها و خدماتی که معاف از مالیات باشند اعمال میشود .

نکات زیرکانه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده